Advocate Spot-on: zie voor de uitgebreide informatie de site van de hondenclub de Vrolijke Viervoeters, kynologische termen.
link voor meer informatie!

Advocate Spot-on (voor honden) is een nieuw middel tegen inwendige en uitwendige parasieten, zoals vlooien, mijten, en wormen.
De actieve stoffen zijn Imidacloprid en Moxidectine.
Niet gebruiken bij pups jonger dan 7 weken.
Toediening: uitsluitend voor uitwendig gebruik.
 Lokaal toedienen op de huid tussen de schouderbladen.
Advocate wordt gebruikt voor honden die lijden aan, of risico lopen op, gemengde parasitaire infecties, voor de preventie en behandeling van vlooien, voor de behandeling van oormijtinfestatie, schurft en demodex, voor de preventie van hartworm.
Bijzondere voorzorgen bij gebruik:
Er moet voor gezorgd worden dat de inhoud van de pipet of de toegediende dosis niet in contact komt met de ogen of de bek van het behandelde of andere dieren. Laat niet toe, dat recent behandelde dieren elkaar likken. Wanneer het product toegediend wordt op 3 of 4 verschillende plaatsen, moeten voorzorgen genomen wordenopdat het dier de toedieningsplaatsen niet likt.
Zoals met elk product dat macrocyclische lactonen bevat, moet bij Collies, Old Englisch Sheepdogs en gerelateerde rassen of gekruiste rassen spiciale aandacht worden geschonken aan de juiste toediening van het product; in het bijzonder moet orale opname door het behandelde dier en /of andere dieren worden voorkomen.